Menu Close

Erasmus+

Erasmus+ (2014-2020) – Prezentare generală
Ce este Erasmus+?
Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului şi care contribuie la implementarea politicii europene pentru creştere economică, locuri de muncă, echitate şi incluziune socială, oferindu-le o şansă celor din categoriile defavorizate, incluziv noilor imigranţi/refugiaţi.
Erasmus+ este adeptul învăţării pe tot parcursul vieţii, sprijinind educaţia formală (curriculară), non-formală (extra-curriculară) şi ‘informală’ (socializare, joc, auto-educare) pentru Țările din Program (Statele Membre ale UE, plus Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Serbia). Programul încurajează de asemenea colaborarea cu Țările Partenere (non-UE – vezi https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en) în domeniile educaţiei şi tineretului.
Programul porneşte de la, combină şi merge dincolo de, alte programe europene anterioare: Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul tineretului în acţiune, programele Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi Programele de cooperare cu țările industrializate în domeniul învăţământului superior. Astfel, Erasmus+ este un program nu doar intra-european, ci şi internaţional.

Obiective generale:

– Strategia Europa 2020 – reducerea abandonului şcolar la mai puţin de 10% şi creşterea prezenţei la cursuri în învăţământul universitar la cel putin 40% în 2020
– Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei și formării profesionale (ET 2020)
– Dezvoltarea durabilă a țărilor partenere în domeniul învăţământului superior
– Cadrul reînnoit de cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018)
– Dezvoltarea dimensiunii europene în sport, în special sportul de masă, în conformitate cu planul de lucru al UE pentru sport
– Promovarea valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: respect pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, statul de drept, respect pentru drepturile omului, inclusiv ale persoanelor aparţinând minorităţilor; pluralism, non-discriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi

Trăsături generale:

– Recunoaşterea şi validarea rezultatelor obţinute (ex: sistemul de credite ECTS)
– Diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor
– Acces liber la materialele educaţionale obţinute din proiecte
– Acces liber la studii/cercetare şi date
– Dimensiune internaţională
– Multilingvism – sprijinit de portalul Online Language Support (OLS)
– Echitate şi incluziune
– Protecţia şi siguranţa participanţilor

*Universitatea Hyperion a obtinut, in anul 2019, Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE), pentru mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice în cadrul parteneriatului tip KA103, cu Țările din Program.

Linkuri utile:
https://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati