Menu Close

Proiecte KA103

Proiecte KA103

Universitatea Hyperion beneficiaza de un proiect Erasmus + tip KA103, ceea ce ii acorda dreptul la parteneriate cu Tarile din Program: Austria, Beligia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Olanda, Portugalia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Spania, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Turcia, Anglia.

 

În cadrul programului Erasmus+ se pot desfășura următoarele activități/proiecte KA103:
– Mobilități internaționale de studiu pentru studenți (SMS);
– Mobilități internaționale de plasament pentru studenți (SMP);
– Mobilități internaționale de predare pentru cadrele didactice (STA);
– Mobilități internaționale de formare pentru personal (STT).

Activitățile și proiectele KA103 se pot desfășura între țările participante la program. Țările participante la program sunt împărțite în următoarele trei grupe:

GrupeȚări
Grupa 1
Țări participante la program cu costuri de trai mai ridicate
Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia
Grupa 2
Țări participante la program cu costuri de trai medii
Austria, Belgia, Germania, Franța, Italia, Grecia, Spania, Cipru, Țările de Jos, Malta, Portugalia
Grupa 3
Țări participante la program cu costuri de trai mai scăzute
Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia

Grantul UE acordat studenților va depinde de fluxul mobilității acestora, după cum urmează:
– mobilitate către o țară cu costuri de trai similare: studenților li se va acorda grantul UE cu valoare medie;
– mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: studenților li se va acorda grantul UE cu valoarea cea mai mare;
– mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: studenților li se va acorda grantul UE cu valoarea cea mai mică.

Sumele stabilite de către agențiile naționale vor fi încadrate în următoarele intervale minime și maxime:
Grant UE cu valoare medie: un interval mediu, între 220 și 470 EUR pe lună se va aplica activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai similare: a) din țările din grupa 1 către țările din grupa 1, b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 2 și c) din țările din grupa 3 către țările din grupa 3;
Grant UE cu valoare superioară: corespunde valorii medii aplicate de către agenția națională plus cel puțin 50 EUR și se situează între 270 și 520 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de traimai ridicate: a) din țările din grupa 2 către țările din grupa 1 și b) din țările din grupa 3 către țările din grupele 1 și 2;
Grant UE cu valoare inferioară: corespunde valorii medii aplicate de către agenția națională minus cel puțin 50 EUR și se situează între 170 și 420 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: a) din țările din grupa 1 către țările din grupele 2 și 3 și b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 3.

La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de către beneficiari în țara lor, agențiile naționale vor lua în considerare două criterii specifice:
– disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice la nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
– nivelul general al cererii din partea studenților care doresc să studieze sau să beneficieze de formare în străinătate. Agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor de învățământ superior prin fixarea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional.

Mobilități organizate în cadrul țărilor participante la program – Criteriul 2 – Sprijin suplimentar pentru anumite grupuri țintă, ACTIVITĂȚI ȘI ȚĂRI/REGIUNI DE ORIGINE

Studenții care provin din medii defavorizate (alții decât cei cu nevoi speciale)
Autoritățile naționale, împreună cu agențiile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ într-o anumită țară participantă la program, pot decide [pe baza unei opțiuni de includere/excludere -(„opt-in/opt-out”), în funcție de sprijinul deja acordat la nivel național] că toate instituțiile de învățământ superior din țara lor ar trebui să suplimenteze sprijinul individual acordat din grantul UE pe care îl oferă studenților provenind din medii defavorizate (inclusiv refugiați, solicitanți de azil și migranți) cu o singură sumă cuprinsă între 100 EUR și 200 EUR pe lună. Nivelul exact al sumei unice lunare și criteriile care urmează să fie aplicate vor fi stabilite la nivel național de către autoritățile naționale.

Studenții participanți la stagii
Studenții care participă la stagii vor primi o suplimentare a grantului UE cu o sumă cuprinsă între 100 EUR și 200 EUR pe lună. Nivelul exact va fi stabilit de către agențiile naționale și/sau de către instituțiile de învățământ superior în funcție de nivelul cererii și de nivelul cofinanțării pentru acest tip de mobilitate. În toate cazurile, același nivel trebuie să fie acordat tuturor studenților din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior, indiferent de orice suplimentare și/sau contribuție în numerar pe care studentul o poate primi de la întreprinderea gazdă. Studenții care provin din medii defavorizate și care participă la stagii au dreptul de a primi suplimentarea pentru studenții care provin din medii defavorizate în locul suplimentării pentru stagii, în cazul în care aceasta din urmă are o valoare mai mică.