Menu Close

Procesul de selecție pentru studenții UHB

 

Selectii sesiunea iunie 2021

*La aceasta runda pot participa:
– Studenţii înmatriculaţi la Universitatea Hyperion din București, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state;

– Studenţii de la toate formele de învăţământ dar prioritate în acordarea granturilor vor avea studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

– Studenţii din anul I (licenţă)

*Mobilitatile vor incepe din septembrie-octombrie 2021, minim 3 luni, maxim 1 an scolar.

*Studentii interesati sunt rugati sa anunte pe email (Mihai Covaci: hyperion.erasmus@gmail.com), pana la data de 30 iunie 2021. In cazul in care sunt mai multi doritori decat numarul de locuri alocate, se va proceda la etapa numita “selectie”.


La selecție pot participa:
– Studenţii înmatriculaţi la Universitatea Hyperion din București, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state;

– Studenţii de la toate formele de învăţământ dar prioritate în acordarea granturilor vor avea studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

– Studenţii din anul II (licenţă) şi anul I (masterat);

– Actuala selecție este pentru mobilitățile care vor începe de pe 01.03.2020.

 

Dosarul cu actele necesare înscrierii va cuprinde următoarele documente:

Cerere înscriere;

– Copie dupa buletin/CI/paşaport;

– CV Europass în română (CV-ul şi în limba engleză constituie avantaj);

– Situaţia şcolară de unde să reiasă că este student/masterand la Hyperion;

– Media generală peste 7.50, şi toate examenele promovate constituie un avantaj;

– Scrisoare de motivaţie – în limba română;

– Certificatele de participare la sesiuni de comunicări, cercuri cu diferite profiluri, sau alte activităţi extra-curiculare constituie un avantaj;

– Atestatele de limba engleză constituie avantaj;

– Adeverinţă de la medic din care să rezulte dizabilitatea fizică (acolo unde este cazul). Pentru participanţii cu nevoi speciale, se vor suplimenta fondurile, dacă vor fi selectaţi în urma dosarului şi a interviului.

 

Dosarele se vor depune la secretariatul Facultății de Arte (corp B etaj 7) până la data de 08 noiembrie 2019.

Interviul se va desfășura pe data de 10 noiembrie 2019, începand cu ora 10, la etajul 2, Corp A.

Rezultatele se vor afișa pe 11 noiembrie 2019 la Secretariatul Facultății de Arte.

Contestaţiile se vor depune până pe 13 noiembrie 2019 la Secretariatul Facultății de Arte.

Rezultate finale se vor afișa pe 14 noiembrie 2019.