Menu Close

Online Course Catalogue

BACHELOR DEGREE*

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE / FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES:

– CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE / ACCOUNTING AND ADMINISTRATION INFORMATICS  Read more

1ST YEAR   1ST SEMESTER  

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Microeconomie/ Microeconomics Compulsory 6
Matematică aplicată în economie/Mathematics Applied to Economics Compulsory 6
Contabilitate/ Accounting Compulsory 6
Informatică/ Computing Compulsory 4
Management/ Management Compulsory 5
Limba străină I (engleză/franceză/germană)// Foreign Language (English/ French/ German) Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

  2ND SEMESTER  

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Macroeconomie/ Macroeconomics Compulsory 6
Marketing/ Marketing Compulsory 5
Statistică/ Statistics Compulsory 6
Dreptul afacerilor/ Business Law Compulsory 5
Finanţe/ Finance Compulsory 4
Corespondenţă de afaceri în limba străină I (engleză /franceză/germană) // Business Correspondence in a Foreign Language (English, French, German) Compulsory 2
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice) / Developing Entrepreneurial Skills (Practical Work) Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

    2ND YEAR   1ST SEMESTER  

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Programarea calculatoarelor/ Computer programming Compulsory 5
Contabilitate financiară (fundamentală) / Fundamental Financial Accounting Compulsory 6
Gestiune financiară / Financial Management Compulsory 6
Baze de date şi limbaje de programare / Databases and Programming Languages Compulsory 4
Drept comunitar / Comunitary Law Compulsory 4
Economie monetară / Monetary Economics // Pieţe financiare/ Financial Markets Elective (1 subject by choice) 5
Comunicare şi relaţii publice/ Public Relations Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

  2ND SEMESTER  

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Contabilitatea institutiilor publice/ Public Institutions Accounting Compulsory 5
Contabilitate financiară aplicată / Applied Financial Accounting Compulsory 5
Contabilitate de gestiune /  Management Accounting Compulsory 6
Sisteme informatice de gestiune/ Informatic Management Systems Compulsory 4
Practică de specialitate/ Internship Compulsory 3
Fiscalitate / Fiscality Elective (1 subject by choice) 5
Contabilitate şi gestiune fiscal/ Accounting and fiscal management Elective (1 subject by choice) 5
Comunicare în afaceri în limba străină/ Foreign Language Business Communication Elective (1 subject by choice) 2
Limba străină II/ Second Foreign Language Elective (1 subject by choice) 2

  3RD YEAR   1ST SEMESTER  

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Econometrie/Econometry Compulsory 6
Audit intern/ Internal Audit Compulsory 5
Control financiar/ Financial Control Compulsory 6
Analiză economico – financiară / Economic and Financial Analysis Compulsory 5
Sisteme informatice de asistare a deciziilor/  Informational Systems for Decision Support Compulsory 4
Preţuri şi concurenţă / Prices and Competition Elective (1 subject by choice) 4
Sisteme şi raportări financiare/  Financial systems and reports Elective (1 subject by choice) 4
Managementul afacerilor /  Business Management Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

  2ND SEMESTER  

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Evaluarea întreprinderii / Business Management Assessment Compulsory 6
Audit financiar / Financial Audit Compulsory 6
Control managerial/ Managerial Control Compulsory 5
Contabilitate consolidată / Consolidated Accounting Compulsory 6
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Finanţe internaţionale / International finance Elective (1 subject by choice) 4
Control intern / Internal Control Elective (1 subject by choice) 4

– ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE / ECONOMICS AND INTERNATIONAL AFFAIRS  Read more

1ST YEAR 

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Microeconomie/ Microeconomics Compulsory 6
Matematică aplicată în economie/Mathematics Applied to Economics Compulsory 6
Contabilitate/ Accounting Compulsory 6
Informatică/ Computing Compulsory 4
Management/ Management Compulsory 5
Limba străină I (engleză/franceză/germană)// Foreign Language (English/ French/ German) Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Macroeconomie/ Macroeconomics Compulsory 6
Marketing/ Marketing Compulsory 5
Statistică/ Statistics Compulsory 6
Dreptul afacerilor/ Business Law Compulsory 5
Finanţe/ Finance Compulsory 4
Corespondenţă de afaceri în Limba străină I (engleză /franceză/germană) // Business Correspondence in a Foreign Language (English, French, German) Compulsory 2
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice) / Developing Entrepreneurial Skills (Practical Work) Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

2ND YEAR 

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Comerţ internaţional/ International Trade Compulsory 5
Economie mondială / Global Economy Compulsory 6
Asigurări internaţionale/ International Insurances Compulsory 6
Limba engleză/ English Compulsory 4
Drept comunitar/ Comunitary Law Compulsory 4
Negociere comercială internaţională/ International Trade Negotiation Elective 5
Politici economice comparate/ Comparative Economic Policies Elective 5
Politologie/ Political Science Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
A doua limbă străină/ Second Foreign Language Compulsory 5
Economie europeană/ European Economy Compulsory 5
Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale/ Risk Management in International Transactions Compulsory 6
Turism internaţional/ International Tourism Compulsory 4
Practică de specialitate/ Internship Compulsory 3
Comunicare în afaceri în limba engleză/ English Language Business Communication Elective 5
Corespondenţă comercială în limba engleză/ Commercial Correspondence in English Elective 5
Etică în afaceri/ Business Ethics Elective 2
Sociologie/ Sociology Elective 2

3RD YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Econometrie/ Econometry Compulsory 6
Transporturi internaţionale / International Transportation Compulsory 5
Burse internaţionale de mărfuri/  International Goods Exchange Compulsory 6
Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale/ International Transactions Payments and Financing Techniques Compulsory 5
Dreptul comerţului internaţional/ International Commerce Law Compulsory 4
Corespondenţă comercială în a doua limbă străină/ Commercial Correspondence in a Second Foreign Language Elective 4
Comunicare în afaceri în a doua limbă străină/ Second Foreign Language Business Communication Elective 4
Geopolitică/ Geopolitics Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Organizaţii economice internaţionale/ International Economic Organizations Compulsory 6
Investiţii internaţionale / International Investment Compulsory 6
Management în afacerile internaţionale/ International Business Management Compulsory 5
Marketing internaţional/ International Marketing Compulsory 5
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Pieţe internaţionale de capital/ International Capital Markets Elective 4
Globalizarea economic/ Economic Globalization Elective 4

– FINANŢE ŞI BĂNCI / FINANCES AND BANKS  Read more

1ST YEAR

 1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Microeconomie/ Microeconomics Compulsory 6
Matematică aplicată în economie/Mathematics Applied to Economics Compulsory 6
Contabilitate/ Accounting Compulsory 6
Informatică/ Computing Compulsory 4
Management/ Management Compulsory 5
Limba străină I (engleză/franceză/germană)// Foreign Language (English/ French/ German) Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

 

2ND SEMESTER

 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Macroeconomie/ Macroeconomics Compulsory 6
Marketing/ Marketing Compulsory 5
Statistică/ Statistics Compulsory 6
Dreptul afacerilor/ Business Law Compulsory 5
Finanţe/ Finance Compulsory 4
Limba străină I (engleză /franceză/germană)// Foreign Language (English, French, German) Compulsory 2
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice) / Developing Entrepreneurial Skills (Practical Work) Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Economie monetară / Monetary Economics Compulsory 5
Pieţe de capital/ Capital Markets Compulsory 6
Gestiunea financiara a firmei / Company Financial Management Compulsory 6
Contabilitate financiară / Financial Accounting Compulsory 4
Etică în afaceri (aplicată în finanţe) / Business Ethics (Applied to Finance) Compulsory 4
Asigurări şi reasigurări / Insurances and Reinsurances Elective (1 by choice) 5
Produse şi servicii bancare / Banking Products and Services Elective (1 by choice) 5
Comunicare şi relaţii publice / Public Relations Optional 2
Educaţie fizică / Physical Education and Sports Optional 2

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Operaţiunile instituţiilor de credit /Credit Institutions Operations Compulsory 5
Buget şi trezorerie publică/ Budget and Public Treasury Compulsory 5
Contabilitate de gestiune/ Management Accounting Compulsory 6
Finanţe corporative/Corporative Finance Compulsory 4
Practică de specialitate/ Internship Compulsory 3
Fiscalitate / Fiscality Elective (1 by choice) 5
Finanţe internaţionale/ International Finance Elective (1 by choice) 5
Comunicare în afaceri în limba străină/  Foreign Language Business Communication Elective (1 by choice) 2
Limba străină II/ Second Foreign Language Elective (1 by choice) 2

3RD YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Econometrie/ Econometry Compulsory 6
Audit intern/ Internal Audit Compulsory 5
Protecţie socială şi pensii private/ Social Protection and Pensions Compulsory 6
Analiză economico – financiară/ Economic and Financial Analysis Compulsory 5
Management bancar /  Banking Management Compulsory 4
Inginerie financiară / Financial Engineering

 

Elective (1 by choice) 4
Modelarea deciziei financiar-monetare / Modeling of Financial and Monetary Decision Elective (1 by choice) 4
Design şi estetica mărfurilor / Goods Design Optional 2
Educaţie fizică/ Physical Education and Sports Optional 2

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Evaluarea firmei / Business Management Assessment Compulsory 6
Audit financiar / Financial Audit Compulsory 6
Plasamente financiare şi gestiunea portofoliului /

Financial Investments and Portfolio Management

Compulsory 5
Finantele institutiilor publice / Public Institutions Finance Compulsory 6
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Investiţii directe şi finanţarea lor /

Direct Investment and Financing

Elective (1 by choice) 4
Politici financiare publice / Public Financial Policies Elective (1 by choice) 4

– MANAGEMENT / MANAGEMENT  Read more

 

1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Microeconomie/ Microeconomics Compulsory 6
Matematică aplicată în economie/Mathematics Applied to Economics Compulsory 6
Contabilitate/ Accounting Compulsory 6
Informatică/ Computing Compulsory 4
Management/ Management Compulsory 5
Limba străină I (engleză/franceză/germană)// Foreign Language (English/ French/ German) Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

 2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Macroeconomie/ Macroeconomics Compulsory 6
Marketing/ Marketing Compulsory 5
Statistică/ Statistics Compulsory 6
Dreptul afacerilor/ Business Law Compulsory 5
Finanţe/ Finance Compulsory 4
Corespondenţă de afaceri în limba străină I (engleză /franceză/germană) // Business Correspondence in a Foreign Language (English, French, German) Compulsory 2
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice) / Developing Entrepreneurial Skills (Practical Work) Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3

  2ND YEAR

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Economia întreprinderii/ Entreprise Economy Compulsory 5
Managementul producţiei / Production Management Compulsory 6
Managementul serviciilor / Services Management Compulsory 6
Contabilitate financiară / Financial Accounting Compulsory 4
Managementul proiectelor / Project Management Compulsory 4
Simulări şi proiecte de management / Simulations and Project Management Elective (1 subject by choice) 5
Comportament organizaţional / Organizational Behaviour Elective (1 subject by choice)  
Politologie / Political Sciences Optional 2
Educaţie fizică / Sports Optional 2

 2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Managementul calităţii / Quality Management Compulsory 5
Managementul aprovizionării şi desfacerii / Supply and Sales Management Compulsory 5
Management strategic / Strategic Management Compulsory 6
Baze de date pentru management / Managerial Data Bases Compulsory 4
Practică de specialitate/ Internship Compulsory 3
Managementul inovării / Innovation Management Elective (1 subject by choice) 5
Management internaţional/ International management Elective (1 subject by choice) 5
Dreptul muncii / Labor Law

 

Elective (1 subject by choice) 2
Sociologie / Sociology Elective (1 subject by choice) 2

 3RD YEAR

 1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Econometrie / Econometry Compulsory 6
Analiză economico – financiară/ Economic and Financial Analysis Compulsory 5
Management comparat / Comparative Management Compulsory 6
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management Compulsory 5
Managementul investiţiilor / Investments Management Compulsory 4
Management operaţional /Operational Management Elective (1 subject by choice) 4
Relaţii publice în comerţ, turism, servicii / Public Relations in Trade, Tourism, Services Elective (1 subject by choice) 4
Geopolitică / Geopolitics Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

  2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Comunicare şi negociere în afaceri / Business Communication and Negociation Compulsory 6
Audit / Audit Compulsory 6
Etică în afaceri / Business Ethics Compulsory 5
Management financiar / Financial Management Compulsory 6
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Managementul IMM-urilor/Small Business Management Elective (1 subject by choice) 4
Tehnici promoţionale / Promotional techniques Elective (1 subject by choice) 4

 

– ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR / SERVICE AND TOURISM COMMERCE ECONOMY  Read more

 

1ST YEAR

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Microeconomie/ Microeconomics Compulsory (DF/Fundamental) 6
Matematică aplicată în economie/Mathematics Applied to Economics Compulsory (DF/Fundamental) 6
Contabilitate/ Accounting Compulsory (DF/Fundamental) 6
Informatică/ Computing Compulsory (DF/Fundamental) 4
Management/ Management Compulsory (DF/Fundamental) 5
Limba străină I (engleză/franceză/germană)// Foreign Language (English/ French/ German) Compulsory (DF/Fundamental) 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory (DC/ Complementary) 3

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Macroeconomie/ Macroeconomics Compulsory (DF/Fundamental) 6
Marketing/ Marketing Compulsory (DF/Fundamental) 5
Statistică/ Statistics Compulsory (DF/Fundamental) 6
Dreptul afacerilor/ Business Law Compulsory (DF/Fundamental) 5
Finanţe/ Finance Compulsory (DF/Fundamental) 4
Limba străină I (engleză /franceză/germană)// Foreign Language (English, French, German) Compulsory (DF/Fundamental) 2
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice) / Developing Entrepreneurial Skills (Practical Work) Compulsory (DR) 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory (DC/ Complementary) 3

2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Economia întreprinderii / Enterprise economy Compulsory (DD/ Specialized) 5
Fundamentarea ştiinţei mărfurilor / Goods Foundations Compulsory (DS/ Specialized) 6
Logistica şi distribuţia mărfurilor/ Logistics and Goods Distribution Compulsory (DD/ Specialized) 6
Investiţiile şi economia UE /  Investments and European Union Economy Compulsory (DD/ Specialized) 4
Asigurări şi reasigurări / Insurance and Reinsurance Compulsory (DD/ Specialized) 4
Economie monetară şi financiară / Monetary and Financial Economics Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 5
Managementul proiectelor în afaceri /  Business Projects Management Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 5
Politologie/ Political Sciences Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Etică în afaceri / Business Etics Compulsory (DC/ Complementary) 5
Managementul calităţii/ Quality Management Compulsory (DD/ Specialized) 5
Tranzacţii comerciale/ Commercial Transactions Compulsory (DS/ Specialized) 6
Comerţ electronic / e-Commerce Compulsory (DD/ Specialized) 4
Practică de specialitate/ Internship Compulsory (DS/ Specialized) 3
Fiscalitate / Fiscality

 

Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 5
Concurenţă şi preţuri / Competition and Pricing Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 5
Comunicare în afaceri în limba străină / Foreign Language Business Communication Elective (1 by choice) (DC/ Complementary) 2
Limba străină II / Second Foreign Language Elective (1 by choice) (DC/ Complementary) 2

3RD YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Burse internaţionale de mărfuri / International Goods Exchange Compulsory (DS/ Specialized) 6
Analiză economico – financiară / Economic and Financial Analysis Compulsory (DD/ Specialized) 5
Tehnologie hotelieră şi de restaurant / Hotel and Restaurant Technology Compulsory (DS/ Specialized) 6
Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii / Trade, Tourism and Services Entreprise Management Compulsory (DS/ Specialized) 5
Tehnici promoţionale /  Promotional techniques Compulsory (DD/ Specialized) 4
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 4
Managementul vânzării / Sales Management Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 4
Geopolitică/ Geopolitics Optional 2
Educaţie fizică/ Sports Optional 2

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor / Information Systems and Computer Applications in Business Administration Compulsory (DD/ Specialized) 6
Tehnica negocierilor în afaceri / Business Negotiation Technique Compulsory (DD/ Specialized) 6
Relaţii publice în comerţ, turism, servicii /  Public Relations in Trade, Tourism, Services Compulsory (DR) 5
Turism internaţional /  International tourism Compulsory (DS/ Specialized) 6
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory (DS/ Specialized) 3
Servicii şi utilităţi publice / Public Services and Utilities Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 4
Resurse şi destinaţii turistice / Touristic Resources and Destinations Elective (1 by choice) (DD/ Specialized) 4

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ / FACULTY OF AUTOMATICS AND APPLIED INFORMATICS  Read more


1ST YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Analiza matematică/Mathematical Analysis Compulsory 6
Algebră liniară si geometrie analitică /Linear Algebra and Analytical Geometry Compulsory 6
Programarea calculatoarelor – IA /Computer Programming –  IA Compulsory 4
Fizică/Physics Compulsory 5
Mecanică/ Mechanics Compulsory 3
Generarea si managemenatul documentelor/ Document Management Compulsory 3
Limba engleză (1) /English Language (1) Compulsory 3

2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
 Ecuaţii diferenţiale /Differential Equations Compulsory 6
 Metode numerice/Numerical Methods Compulsory 5
Grafică asistată de calculator/Computer Aided Graphics Compulsory 4
Programarea calculatoarelor – LP/Computer Programming – Programming Languages (PL) Compulsory 6
Electricitate, magnetism şi electrotehnică/ Electricity, Magnetism and Electrotechnics Compulsory 4
Limba engleză (2)/English Language (2) Compulsory 3
Educaţie fizică (1)/Sports (1) Compulsory 2

2ND YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Teoria sistemelor/Systems Theory Compulsory 5
Circuite electronice liniare/Linear Electronic Circuits Compulsory 5
Maşini electrice şi acţionări /Electrical Machines and Drives Compulsory 4
Proiectarea algoritmilor-(ASD) /Designing Algorithms – (ASD) Compulsory 4
Tehnologii WEB/WEB Technologies Compulsory 5
Prelucrarea semnalelor/Signal Processing Compulsory 5
Educaţie fizică (2)/Sports (2) Compulsory 2
Management /Management Optional 3
Limba modernă (3) /Foreign Language (3) Optional 3

 2ND SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Mecatronică şi robotică/Mechatronics and Robotics Compulsory 4
Electronică digitală/Digital Electronics Compulsory 3
Analiza si sinteza dispozitivelor numerice/Analyzing and Synthesizing Numerical Devices Compulsory 6
Tehnici de optimizare/Optimization Techniques Compulsory 4
Sisteme dinamice cu evenimente discrete/Discrete Event Dynamic Systems Compulsory 3
Proiect tehnologii WEB /WEB Applications – Project Compulsory 1
Programare orientată pe obiecte /Object-Oriented Programming Compulsory 5
Practica de specialitate (1)/Specialized Practice (1) Compulsory 4
Microeconomie/Microeconomics Optional 3
Limba modernă (4)/Foreign Language (4) Optional 2

3RD YEAR 

1ST SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Măsurări si traductoare (MT)/Measurements and Transducers (MT) Compulsory 4
Automate şi microprogramare/Programmable Automated Systems and Microprogramming Compulsory 5
Modelare, identificare şi simulare/Modeling, Identifying and Simulating Compulsory 5
Sisteme cu microprocesoare /Systems with Microprocessors Compulsory 5
Baze de date /Databases (DB) Compulsory 6
Programare  Java/ Proiectarea asistată în automatizări//Programming in Java (PJ)/ Aided Design Automation Elective 5
Sisteme informatice aplicate /Applied Informatics Systems Optional 3

2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Proiect MT/MT Project Compulsory 2
Arhitectura calculatoarelor /Computer Architecture Compulsory 4
Ingineria reglării automate/Control Engineering Compulsory 4
Proiect BD /DB Project Compulsory 2
Sisteme automate cu eşantionare/Automatic Sampling Systems Compulsory 3
Microcontrolere/Microcontrollers Compulsory 4
Fiabilitatea sistemelor automate/The Reliability of Automatic Systems Compulsory 3
Practica de specialitate (2)/Specialized Practice (2) Compulsory 4
Sisteme de achiziţie şi interfeţe de process /Programarea aplicaţiilor Internet//Acquisition Systems and Process Interfaces/ Internet Applications Programming Elective 3
Proiect/Project Elective 1
Managementul proiectelor/Project Management Optional 3

4TH YEAR 

1ST SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering Compulsory 5
Logica computaţională/Computational Logic Compulsory 5
Reţele de calculatoare/Computer Networks Compulsory 5
Sisteme inteligente de control /Intelligent Control Systems Compulsory 5
Sisteme Fuzzy şi reţele neuronale/ Sisteme de conducere Fuzzy//Fuzzy Systems and Neural Networks/Fuzzy Control Systems Elective 5
Sisteme de timp real/ Sisteme bazate pe cunoaştere//Real-Time Systems/Knowledge-Based Systems Elective 5
 Filosofia ştiinţei şi culturii tehnice/Philosophy of Science and Technical Culture Optional 4

2ND SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Instrumentaţia virtuală/Virtual Instrumentation Compulsory 4
Proiect IV/Project IV Compulsory 2
Medii software orientate pe aplicaţii/Application-Oriented Software Environments Compulsory 5
Sisteme inteligente de control – Proiect/Intelligent Control Systems – Project Compulsory 2
Inteligenţă artificială/Artificial Intelligence Compulsory 4
Practica pentru proiectul de diplomă/Diploma Project Development (Practice) Compulsory 4
Aplicaţii multimedia/ Sisteme informatice industriale//Multimedia Applications/Industrial Information Systems Elective 5
Tehnici de diagnoză şi decizie/ Securitatea sistemelor de calcul//Diagnosis and Decision Techniques/Calculus Systems Security Elective 4

FACULTATEA DE INFORMATICĂ / FACULTY OF INFORMATICS  Read more


1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Arhitectura sistemelor de calcul/ Computer Architecture Compulsory 6
Algoritmi și structuri de date/ Algorithms and Data Structures Compulsory 6
Generarea și managementul documentelor/ Document Management Compulsory 5
Algebra și geometrie analitică și diferențială/ Linear Algebra, Differential and Analytic Geometry Compulsory 6
Analiza matematică I/ Mathematical Analysis I Compulsory 5
Limba engleză I/ English Compulsory 2
Educaţie fizică (1)/Sports (1) Compulsory 3
Sisteme de calcul specializate/ Specialized Computer Systems Optional 5

2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Fundamentele algebrice ale informaticii/ Algebraic Fundamentals of Computer Science Compulsory 4
Calcul diferential și integral/ Differential and Integral Calculus Compulsory 4
Fundamentele programării/ Fundamentals of Programming Compulsory 4
Sisteme de operare/ Operating Systems Compulsory 4
Logică matematică și computațională/ Mathematical and Computational Logic Compulsory 4
Limba engleză II/ English Compulsory 2
Concepte de afaceri în IT/ IT Business Concepts Compulsory 4
Educaţie fizică (2)/Sports (2) Compulsory 3
Chimie informatică / Chemoinformatics Elective (1 by choice) 4
Modelarea unor sisteme complexe utilizând sistemele informatice/ Modeling Complex Systems Using Computer Software Elective (1 by choice) 4

2ND YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Baze de date/ Databases Compulsory 6
Rețele de calculatoare/ Computer Networks Compulsory 6
Algoritmica grafurilor/ Graph Algorithms Compulsory 6
Fiabilitatea sistemelor hardware și software/ Reliability of Hardware and Software Systems Compulsory 5
Tehnologii Web/ Web Technologies Compulsory 4
Analiza complexă şi transformări integrale/ Complex Analysis and Integral Transformations Elective 3
Sisteme de control Fuzzy/ Fuzzy Control Systems Elective 3
Limba franceză/ French Optional 2
Limba germană/ German Optional 2

2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Securitatea rețelelor de calculatoare/ Computer Networks Security Compulsory 4
Calcul  numeric/ Numerical Calculus Compulsory 5
Logistică informatică/ Logistic Programming Compulsory 3
Practica de specialitate /Specialized Practice Compulsory 3
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale/ Differential Equations and with Partial Derivatives Compulsory 4
Sisteme de gestiune a bazelor de date/ Database Management Systems Elective 4
Programare grafică în Labview/ Labview Graphic Programming Elective 4
Programare orientată pe obiect/ Object-Oriented Programming Elective 4
Proiectare aplicată în Java/ Java Design Elective 4
Teoria probabilităţilor / The Theory of Probabilities Elective 3
Sisteme dinamice cu evenimente discrete/ Dynamic Systems with Discrete Elements Elective 3

3RD YEAR 

1ST SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Soft specializat în statistică matematică/ Specialized Software for Mathematical Statistics Compulsory 6
Limbaje formale și automate/ Formal Languages and Automata Theory Compulsory 6
Algoritmi paraleli și distribuiți/ Parallel and Distributed Algorithms Compulsory 6
Criptografie și securitatea informației/ Criptography and Information Security Compulsory 4
Elaborare lucrare licență 1/ Preparing the Graduation Paper 1 Compulsory 2
Inteligenta artificială/ Artificial intelligence Elective 3
Microcontrolere/ Microcontrollers Elective 3
Bioinformatică/ Bioinformatics Elective 3
Programe specializate în ştiinţe exacte/ Specialized Programs in Exact Sciences Elective 3
Educaţie fizică (3)/Sports (3) Optional 3
Programarea cu microprocesoare/ Microprocessor Programming Optional 4
Limba străină – Engleză (4) Optional 3

2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Calcul paralel/ Parallel Computing Compulsory 4
Proiectarea aplicațiilor cu baze de date/ Designing Database Applications Compulsory 4
Metoda computaţionale în teoria numerelor/ Computational Methods in Number Theory Compulsory 4
Tehnici avansate de programare/ Advanced Programming Techniques Compulsory 4
Grafică pe calculator/ Computer Aided Graphics Compulsory 4
Elaborare lucrare licență 2/ Preparing the Graduation Paper 2 Compulsory 3
Tehnici de optimizare/ Optimization Techniques Elective 3
Modelare operaţională/ Operational Modelling Elective 3
Dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitivele mobile/ Mobile Applications Development Elective 3
Fiabilitatea sistemelor hardware și software/ Reliability of Hardware and Software Systems Elective 3
Educaţie fizică (4)/Sports (4) Optional 3

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI / FACULTY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION SCIENCES – PSIHOLOGIE / PSYCHOLOGY  Read more

1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Fundamentele Psihologiei I/Fundamentals of Psychology I Compulsory 6
Psihologia educaţiei/ Education Psychology Compulsory 5
Psihologia socială / Social Psychology Compulsory 5
Inteligenţă emoţională şi optimizarea comportamentului/ Emotional Intelligence and Behaviour Optimization Compulsory 5
Tehnici de comunicare şi dezvoltare personală/ Communication and Personal Development Techniques Compulsory 5
Limba străină – Engleză/ English Compulsory 4

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Fundamentele Psihologiei II/ Fundamentals of Psychology II Compulsory 6
Dinamica grupurilor/ Groups Dynamic Compulsory 6
Psihologia copilului şi adolescentului/ Child and Adolescent Psychology Compulsory 5
Neuropsihologie/ Neuropsychology Compulsory 6
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 2
Pedagogie/ Pedagogy Compulsory 2
Prelucrarea informatizată a datelor/ Computerized Data Processing Compulsory 5

2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Bazele teoretice ale evaluării psihologice/ Theoretical Bases of Psychological Evaluation Compulsory 5
Psihologia personalităţii/ Psychology of Personality Compulsory 4
Metode şi tehnici experimentale/ Experimental Methods and Techniques Compulsory 4
Psihologia adultului şi a vârstnicului/ Adult and Aged Psychology Compulsory 4
Istoria psihologiei/ The History of Psychology Compulsory 5
Practică profesională I/ Professional Practice I Compulsory 4
Neuroştiinţe cognitive şi clinice/ Cognitive and Clinical Neuroscience Elective (1 by choice) 4
Psihologia creativităţii / Psychology of Creativity Elective (1 by choice) 4
Limba engleză/ English Optional 3
Educaţie fizică/ Sports Optional 3

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Psihologie clinică/ Clinical Psychology Compulsory 5
Statistica aplicată în psihologie/ Statistical Applied Psychology Compulsory 5
Psihodiagnoza aptitudinilor şi inteligenţei/ Skills and Intelligence Psycho-Diagnosis Compulsory 5
Practică profesională II/ Professional Practice II Compulsory 4
Metodologia cercetării ştiinţifice în psihologie/ Methodology of Scientific Research in Psychology Elective (1 by choice) 4
Psihologie politică/ Political Psychology Elective (1 by choice) 4
Psihologia adicţiei/ Addiction Psychology Elective (1 by choice) 4
Defectologie şi logopedie/ Defectology and Speech Therapy Elective (1 by choice) 4
Etica aplicată în psihologie/ Ethics for Psychologists Elective (1 by choice) 4
Antropologie culturală/ Cultural Anthropology Elective (1 by choice) 4

3RD YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Psihoterapie/ Psychotherapy Compulsory 5
Psihodiagnoza personalităţii/ Personality Psycho-Diagnosis Compulsory 5
Psihologia muncii/ Psychology of Work Compulsory 5
Practica profesională III/ Professional practice Compulsory 3
Psihiatrie/ Psychiatry Elective (1 by choice) 4
Psihologia cuplului şi a familiei/ Couple and Family Psychology Elective (1 by choice) 4
Psihopedagogia deficienților mintali/ Psycho-Pedagogy of Mental Deficiencies Elective (1 by choice) 4
Psihologie interculturală/ Intercultural Psychology Elective (1 by choice) 4
Psihanaliză/ Psycho-Analysis Elective (1 by choice) 4
Etnopsihologie/ Etnopsychology Elective (1 by choice) 4
Managementul clasei de elevi/ Class Management Optional 3
Didactica specialităţii/ Specialty teaching Optional 3

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Psihologia cognitivă/ Cognitive Psychology Compulsory 4
Consiliere educaţională şi a carierei/ Educational and career counselling/ Educational and Career Counselling Compulsory 4
Psihologie organizaţională şi managerială/ Organizational and Managerial Psychology Compulsory 4
Genetica comportamentului uman/ Genetic of Human Behaviour Compulsory 2
Practica profesională IV/ Professional practice Compulsory 2
Practică de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă/ Practical Research for Developing Diploma Paper Compulsory 4
Profile atipice de dezvoltare/ Atypical Development Profiles Elective (1 by choice) 5
Psihologie militară/ Military Psychology Elective (1 by choice) 5
Psihologie judiciară/ Legal Psychology Elective (1 by choice) 5

FACULTATEA DE JURNALISM / FACULTY OF JOURNALISM  Read more


1ST YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Introducere în sistemul mass-media/ Introduction to Mass-Media Compulsory 4
Introducere în teoria comunicării/ Introduction to the Theory of Communication Compulsory 4
Tehnici de redactare şi argumentare/ Writing an Argumentative Text Compulsory 5
Genurile  presei scrise/ Newspaper Genres Compulsory 5
Tehnici de lucru sprecializate: TV /Specialized Working Techniques: TV Compulsory 4
Ştiinţe politice: Strategii şi sisteme politice contemporane/ Political Sciences: Contemporary Strategies and Systems Compulsory 3
Istoria civilizaţiilor/The History of Civilizations Compulsory 3
Limba engleză/ English Compulsory 1

 2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Metode şi metodologii de cercetare în Ştiinţele Comunicării /Research Methods in Communication Sciences Compulsory 6
Dreptul comunicării /Communication Law Compulsory 4
Introducere în semiotică /Introduction to Semiotics Compulsory 4
Istoria presei /The History of the Written Press (Newspapers) Compulsory 6
Tehnici de colectare a informației /Information Gathering Techniques Compulsory 6
Tehnici de lucru sprecializate: Presa digitală /Specialized Working Techniques: Digitized Press Compulsory 2
Limba engleză /English Compulsory 1

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Etica şi deontologia presei /Media Ethics and Deontology Compulsory 5
Editarea în limbaje specializate /Editing in Specialized Programming Languages Compulsory 4
Genurile publicistice. Radio /Radio Genres Compulsory 5
Tehnici de lucru specializate: Radio /Specialized Working Techniques: Radio Compulsory 4
Tehnici de lucru specializate: Conceperea şi elaborarea ziarului /Specialized Working Techniques: Conceiving and Working out a Newspaper Compulsory 4
Limba engleză /English Compulsory (DC/ Complementary) 1
Economie-noţiuni introductive /Economics – Basics Elective (DC/ Complementary) 2
Fake news – manipularea in mediul on-line /Fake News: Online Manipulation Elective (DS/ Specialized) 2
Jurnalism sportiv /Sports Journalism Elective (DS/ Specialized) 2

 2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Genurile publicistice. Radio /Radio Genres Compulsory 5
Producţia emisiunii de ştiri radio /Producing a Radio News Programme Compulsory 5
Tehnici de lucru specializate: Agenţii de presă /Specialized Working Techniques: News Agencies Compulsory 6
Practica redacţională /Editorial Practice Compulsory 2
Fotojurnalism /Photojournalism Compulsory 4
Limba engleză /English Compulsory 1
Dicţie /Acquiring Speaking Skills Elective 2
Jurnalism cultural /Cultural Journalism Elective 2
Design de presă /Newspaper Design Elective 2

 3rd YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Introducere în publicitate /Introduction to Advertising Compulsory 4
Introducere în relaţii publice /Introduction to Public Relations Compulsory 4
Producţia emisiunii de ştiri TV /Producing a TV News Programme Compulsory 5
Genurile publicistice. TV /TV Genres Compulsory 4
Elaborarea lucrării de licenţă /Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Tehnici de investigare jurnalistică /Journalistic Investigation Techniques Elective 4
Psihologia comunicării mediatice /The Psychology of Media Communication Elective 4
Documentarul de televiziune /The TV Documentary Elective 3
Comunicarea de masă. Informare, manipulare şi dezinformare / Mass Communication. Information, Manipulation, Misinformation Elective 3

2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Tehnici de lucru specializate: TV /Specialized Working Techniques: TV Compulsory 4
Genurile publicistice TV /TV Genres Compulsory 6
Multimedia-tehnici si metode de jurnalism interactiv /Multimedia – Methods and Techniques for an Interactive Journalism Compulsory 6
Uniunea Europeană. Integrare și instituții europene /The European Union. Integration and European Institutions Elective 3

FACULTATEA DE ARTE / FACULTY OF ARTS.  DOMENIUL: CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA:

– CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA (IMAGINE DE FILM ŞI TV) / FIELD OF STUDY: CINEMATOGRAPHY, PHOTOGRAPHY AND MEDIA (MOVIE IMAGE AND TV)  Read more


1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria filmului universal/ The History of Worl Movie Compulsory 3
Fotografie/Photography Compulsory 3
Montaj de film şi TV/ Movie and TV Editing (Cutting) Compulsory 3
Imagine de film şi TV/ Movie and TV Image Compulsory 5
Optică şi aparatură de filmare/ Optics and Filming Equipment Compulsory 3
Atelier de creaţie cinematografică (practică)/ Cinematographic Creativity Workshop (Practice) Compulsory 3
Sunet de film şi TV/ Movie and TV Sound Compulsory 3
Tehnica iluminatului/ Lighting Techniques Compulsory 3
Limbă străină / Foreign Language Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Istoria artelor/ The History of Arts Elective 2
Estetica filmului/ Film Aesthetics Elective 2

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria filmului universal/ The History of Worl Movie Compulsory 3
Fotografie/Photography Compulsory 3
Montaj de film şi TV/ Movie and TV Editing (Cutting) Compulsory 3
Imagine de film şi TV/ Movie and TV Image Compulsory 5
Optică şi aparatură de filmare/ Optics and Filming Equipment Compulsory 3
Atelier de creaţie cinematografică (practică)/ Cinematographic Creativity Workshop (Practice) Compulsory 3
Sunet de film şi TV/ Movie and TV Sound Compulsory 3
Tehnica iluminatului/ Lighting Techniques Compulsory 3
Limbă străină / Foreign Language Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Istoria artelor/ The History of Arts Elective 2
Estetica filmului/ Film Aesthetics Elective 2

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria  filmului universal / The History of World Movie Compulsory 3
Istoria  filmului românesc / The History of Romanian Movie Compulsory 3
Coloana sonoră / Soundtrack Compulsory 3
Fotografie/ Photography Compulsory 3
Imagine de film şi TV/ Movie and TV Image Compulsory 3
Scenografie de film şi TV / Movie and TV Scenography Compulsory 4
Tehnici şi tehnologii TV/TV Techniques and Technologies Compulsory 3
Montaj de film şi TV/ Movie and TV Editing (Cutting) Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Imagine digitală/ Digital Image Compulsory 2
Efecte speciale/ Special Effects Compulsory 2

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria  filmului universal / The History of World Movie Compulsory 3
Istoria  filmului românesc / The History of Romanian Movie Compulsory 3
Coloana sonoră / Soundtrack Compulsory 3
Fotografie/ Photography Compulsory 3
Imagine de film şi TV/ Movie and TV Image Compulsory 3
Scenografie de film şi TV / Movie and TV Scenography Compulsory 3
Practica de specialitate/ Practice Compulsory 2
Tehnici şi tehnologii TV/TV Techniques and Technologies Compulsory 2
Montaj de film şi TV/ Movie and TV Editing (Cutting) Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Imagine digitală/ Digital Image Compulsory 2
Efecte speciale/ Special Effects Compulsory 2

 3RD YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria filmului românesc şi universal/ The History of Romanian and World Movie Compulsory 5
Imagine de film şi TV/ Movie and TV Image Compulsory 10
Filmări combinate / Combined Filmings Compulsory 4
Atelier de creaţie cinematografică / Cinematographic Creativity Workshop Compulsory 3
Montaj de film şi TV // Movie and TV Editing/Cutting Compulsory 5
Fotografie / Photography Compulsory 3
Producție de film şi TV / Film and TV Production Compulsory 3

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria filmului românesc şi universal/ The History of Romanian and World Movie Compulsory 5
Elaborarea lucrării de licenţă / Preparing the Graduation Paper Compulsory 2
Imagine de film şi TV/ Movie and TV Image Compulsory 10
Filmări combinate / Combined Filmings Compulsory 4
Atelier de creaţie cinematografică / Cinematographic Creativity Workshop Compulsory 2
Montaj de film şi TV // Movie and TV Editing/Cutting Compulsory 5
Fotografie / Photography Compulsory 2
Producție de film şi TV / Film and TV Production Compulsory 2

– ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) / FIELD OF STUDY: THEATRE AND PERFORMING ARTS – ACTING  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului/ The History of World Theatre and of Performing Arts Compulsory 3
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 3
Improvizaţie scenică/ Stage Improvisation Compulsory 2
Mişcare scenică/ Stage Movement Compulsory 3
Arta actorului/ Acting Compulsory 6
Educaţia şi expresia vorbirii scenice/ Acquiring Stage Speaking Skills Compulsory 3
Cunoştinţe muzicale, Canto/ Musical Knowledge, Canto Compulsory 3
Ritm şi dans scenic/ Stage Rhythm and Dance Compulsory 3
Limbă străină/ Foreign Language Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Istoria culturii şi civilizației/ The History of Culture and Civilization Elective 2
Analiza procesului scenic/ The Analysis of the Stage Process Elective 2

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului/ The History of World Theatre and of Performing Arts Compulsory 3
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 3
Improvizaţie scenică/ Stage Improvisation Compulsory 2
Mişcare scenică/ Stage Movement Compulsory 3
Arta actorului/ Acting Compulsory 6
Educaţia şi expresia vorbirii scenice/ Acquiring Stage Speaking Skills Compulsory 3
Cunoştinţe muzicale, Canto/ Musical Knowledge, Canto Compulsory 3
Ritm şi dans scenic/ Stage Rhythm and Dance Compulsory 3
Limbă străină/ Foreign Language Compulsory 2
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Istoria culturii şi civilizației/ The History of Culture and Civilization Optional 2
Analiza procesului scenic/ The Analysis of the Stage Process Optional 2

2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului/ The History of World Theatre and of Performing Arts Compulsory 3
Istoria teatrului românesc şi a artei spectacolului/ The History of the Romanian Theatre and of Performing Arts Compulsory 3
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 3
Mişcare scenică/ Stage Movement Compulsory 3
Arta actorului/ Acting Compulsory 6
Tehnică vocală – cânt/ Vocal Techniques – Canto Compulsory 3
Tehnica şi arta vorbirii scenice/ Stage Speech Art and Technique Compulsory 4
Dans clasic –  dans de caracter/ Classic Dance – Expressing Our Feelings Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Estetica/ Aesthethics Optional 2
Arta actorului de film/ The Movie Actor’s Art Optional 2

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului/ The History of World Theatre and of Performing Arts Compulsory 3
Istoria teatrului românesc şi a artei spectacolului/ The History of the Romanian Theatre and of Performing Arts Compulsory 3
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 3
Mişcare scenică/ Stage Movement Compulsory 3
Arta actorului/ Acting Compulsory 6
Tehnică vocală – cânt/ Vocal Techniques – Canto Compulsory 3
Tehnica şi arta vorbirii scenice/ Stage Speech Art and Technique Compulsory 4
Dans clasic –  dans de caracter/ Classic Dance – Expressing Our Feelings Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory with extra ECTS 2
Estetica/ Aesthethics Optional 2
Arta actorului de film/ The Movie Actor’s Art Optional 2

 3RD YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Teatrul românesc şi universal/ The Romanian and World Theatre Compulsory 5
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 4
Stiluri în decor şi costume/ Scenery and Dress Style Compulsory 3
Arta actorului/ Acting Compulsory 10
Vorbire scenică/ Stage Speech Compulsory 5
Managementul proiectului cultural/ The Cultural Project Management Compulsory 3
Doctrine teatrale/ Theatrical Doctrines Compulsory 3

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Teatrul românesc şi universal/ The Romanian and World Theatre Compulsory 5
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 2
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 4
Stiluri în decor şi costume/ Scenery and Dress Style Compulsory 3
Arta actorului/ Acting Compulsory 10
Vorbire scenică/ Stage Speech Compulsory 4
Managementul proiectului cultural/ The Cultural Project Management Compulsory 2
Doctrine teatrale/ Theatrical Doctrines Compulsory 2

FACULTATEA DE ŞTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII/FACULTY OF SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES. DEPARTAMENTUL DE LITERE ŞI LIMBI STRĂINE/DEPARTMENT OF LETTERS AND FOREIGN LANGUAGES. SPECIALIZAREA / SPECIALIZATION: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ SI O LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)/MAJOR: ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE – ONE MODERN LANGUAGE AND LITERATURE (ENGLISH, JAPANESE)  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Lingvistică generală /General Linguistics Compulsory 4
Teoria literaturii/Literary Theory Compulsory 4
Limbă română contemporană /Romanian Contemporary Language Compulsory 4
Literatură română/Romanian Literature Compulsory 4
Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)/Modern Contemporary Language (English/ Japanese) Compulsory 4
Literatură străină (engleză, japoneză)/Foreign Literature (English / Japanese) Compulsory 4
Cercetare etnologică şi iniţiere în folclor/Ethnology and Folklore Compulsory 3
Practica limbii moderne (engleză, japoneză)/Modern Language Practice (English/ Japanese) Compulsory 3
A doua limbă modernă (engleză, franceză)/Second Modern Language (English/ French) Optional 2

 2ND SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Limbă română contemporană /Contemporary Romanian Language Compulsory 4
Literatură română /Romanian Literature Compulsory 4
Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)/Contemporary Modern Language (English/ Japanese) Compulsory 4
Literatură străină (engleză, japoneză) /Foreign Literature (English / Japanese) Compulsory 4
Cercetare etnologică şi iniţiere în folclor /Ethnology and Folklore Compulsory 3
Practica limbii moderne (engleză, japoneză) /Modern Language Practice (English/ Japanese) Compulsory 3
Cultură şi civilizaţie română/Romanian Culture and Civilization Compulsory 2
Teoria valorilor/The Theory of Values Compulsory 2
Practică de specialitate/Specialized Practice Compulsory 2
Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică/Introduction to Scientific Research Methodology Compulsory 2
A doua limbă modernă (engleză, franceză)//Second Modern Language (English/ French) Optional 2

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Introducere în antropologia culturală/Introduction to Cultural Anthropology Compulsory 4
Limbă română contemporană /Contemporary Romanian Language Compulsory 4
 Literatură română /Romanian Literature Compulsory 4
Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)/Contemporary Modern Language (English/ Japanese) Compulsory 4
Literatură străină (engleză, japoneză)/Foreign Literature (English / Japanese) Compulsory 4
Practica limbii române/Romanian Language Practice Compulsory 2
Practica limbii moderne (engleză, japoneză) /Modern Language Practice (English/ Japanese) Compulsory 2
Mituri şi literatură /Myths and Literature Elective 3
Filosofie contemporană /Contemporary Philosophy Elective 3
A doua limbă modernă (engleză, franceză)/Second Modern Language (English/ French) Optional 2

 2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Literatură comparată /Comparative Literature Compulsory 4
Limbă română contemporană /Contemporary Romanian Language Compulsory 4
Literatură română/Romanian Literature Compulsory 4
Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)/Contemporary Modern Language (English/ Japanese) Compulsory 4
Literatură străină (engleză, japoneză)/Foreign Literature (English / Japanese) Compulsory 4
Practica limbii române/Romanian Language Practice Compulsory 2
Practica limbii moderne (engleză, japoneză)/Modern Language Practice (English/ Japanese) Compulsory 2
Varietăţi (teritoriale) ale limbii române/Romanian Language Dialects Compulsory 3
Teoria genurilor/Genre Theory Compulsory 3
A doua limbă modernă (engleză, franceză)/Second Modern Language (English/ French) Optional 2

 3RD YEAR 

1ST SEMESTER 

Name of Subject Type of Subject ECTS
Limbă română contemporană /Contemporary Romanian Language Compulsory 4
Istoria literaturii române (XIX-XX) /The History of Romanian Literature (19th-20th centuries) Compulsory 4
Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)/Contemporary Modern Language (English/ Japanese) Compulsory 4
Literatură străină (engleză, japoneză)/Foreign Literature (English / Japanese) Compulsory 4
Folclor comparat şi cultură europeană/Comparative Folklore and European Culture Compulsory 4
Semiotică/Semiotics Compulsory 4
Imagologie literară/Literary Imagology Compulsory 4
A doua limbă modernă (engleză, franceză)/Second Modern Language (English/ French) Optional 2

 2ND SEMESTER

Name of Subject Type of Subject ECTS
Comunicare scrisă/orală în limba română//Written / Oral Communication in the Romanian Language Compulsory 4
Teoria culturii/The Theory of Culture Compulsory 4
Limbă română contemporană /Contemporary Romanian Language Compulsory 4
Istoria literaturii române (XIX-XX)/The History of Romanian Literature (19th-20th centuries) Compulsory 4
Limbă modernă contemporană (engleză, japoneză)/Contemporary Modern Language (English/ Japanese) Compulsory 4
Literatură străină (engleză, japoneză)/Foreign Literature (English / Japanese) Compulsory 4
Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă/Preparing the Graduation Paper Compulsory 4
A doua limbă modernă (engleză, franceză)/Second Modern Language (English/ French) Optional 2

FACULTATEA DE ŞTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII/FACULTY OF SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES. DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE NATURII / DEPARTMENT OF SOCIAL AND NATURAL SCIENCES. SPECIALIZAREA / SPECIALIZATION:

– ŞTIINȚE POLITICE/ MAJOR: POLITICAL SCIENCES  Read more

1ST YEAR

 1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Introducere în ştiinţe politice/ Introduction to Political Sciences Compulsory 6
Economie politică/ Political Economics Compulsory 4
Drept constituțional și administrativ/ Constitutional and Administrative Law Compulsory 4
Introducere în securitatea societală/ Introduction to Societal Security Compulsory 4
Istoria ideilor politice/ The History of Political Ideas Compulsory 4
Studii de guvernanță și guvernare/ Studies of Government and Governing Compulsory 4
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 2
Limba engleză/ English Elective 2
Limba franceză/ French Elective 2

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Teorii ale  relațiilor internaționale/ Theories of International Relations Compulsory 5
Metodologia cercetării în știinţe sociale/ Research Methodology in Social Sciences Compulsory 5
Drept constituțional și administrativ/ Constitutional and Administrative Law Compulsory 4
Construcție europeană/ The Making of Europe Compulsory 4
Filosofie politică/ Political Philosophy Compulsory 4
Gândire critică/ Critical Thinking Compulsory 4
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 2
Limba engleză/ English Elective 2
Limba franceză/ French Elective 2
Administraţie publică/ Public Administration Optional 3

2ND YEAR 

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Sociologie politică/ Political Sociology Compulsory 5
Instituţii politice/ Political Institutions Compulsory 5
Politici publice/ Public Policies Compulsory 5
Teoria alegerii raționale/ The Rational Choice Theory Compulsory 5
Globalism şi globalizare/ Globalism and Globalization Elective 3
Instituţii şi politici europene/ European Institution and Policies Elective 3
Limba engleză/ English Elective 2
Informatică aplicată în ştiinţe sociale/ Informatics Applied to Social Sciences Elective 2
Istoria politică contemporană a României (PI+PII)/ Romania’s Contemporary Political History Optional 3

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Stat, societate, religie/ State, Society, Religion Compulsory 4
Studii de securitate/ Security Studies Compulsory 4
Partide şi sisteme electorale/Parties and Electoral Systems Compulsory 4
Politici comparate (teorii și metode)/Comparative Policies (Theories and Methods) Compulsory 4
Practica de specialitate/ Practice Compulsory 3
Teorii politice feministe/ Feminist Political Theories Elective 4
Democrație și democratizare/ Democracy and Democratization Elective 3
Limba engleză/ English Elective 2
Informatică aplicată în ştiinţe sociale/ Informatics Applied to Social Sciences Elective 2
Istoria politică contemporană a României (PI+PII)/ Romania’s Contemporary Political History Optional 3

3RD YEAR 

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Politică românească/ Romanian Politics Compulsory 6
Comunicare politică/ Political Communication Compulsory 6
Politica de securitate a României/ Romania’s Security Policy Compulsory 4
Etică/ Ethics Compulsory 4
Instituţii şi politici europene/ European Institutions and Policies Compulsory 5
Antropologie politică/ Political Anthropology Elective 5

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Analiza politicilor publice/ The Analysis of Public Policies Compulsory 4
Analiza electorală/ Elections Analysis Compulsory 5
Psihologie politică/ Political Psychology Compulsory 5
Politica externă şi securitate UE/ Foreign Policy and EU Security Compulsory 4
Politici publice comparate/ Comparative Public Policies Compulsory 5
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Politici și strategii de securitate comparate aplicate/ Applied Comparative Policies and Security Strategies Elective 4
Semiotică politică. Studiul mimicii/ Political Semiotics. The Study of Mimicry Optional 3
Economie mondială – studii de caz/ World Economy – Case Study Optional 3

– GEOGRAFIE / MAJOR: GEOGRAPHY  Read more

1ST YEAR

 1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Geografie fizică şi umană generală/ Physical and Human General Geography Compulsory 5
Hidrologie şi oceanografie/ Hydrology and Oceanography Compulsory 5
Cartografie, topografie şi fotogrametrie/Cartography, Topography and Photogrammetry Compulsory 5
Geografia populaţiei / Population Geography Compulsory 5
Meteorologie şi Climatologie/ Meteorology and Climatology Compulsory 5
Geografie economică/ Economic Geography Compulsory 5

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Geografie regională/ Regional Geography Compulsory 5
Geografia solurilor/ Geography of Soils Compulsory 6
GIS Compulsory 6
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 3
Limba străină (engleză)/ Modern Language (English) Compulsory 4
Practică de specialitate/ Practice Compulsory 3
Gospodărirea şi calitatea apelor/ The Management and Quality of Waters Elective 3
Geologie generală/ General Geology Elective 3

 2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Biogeografie/Biogeography Compulsory 5
Organizarea spaţiului geografic/  Organizing the Geographic Space  Compulsory 4
Geografia mediului/ Environmental Geography Compulsory 5
Geografia umană a României (populaţie şi aşezări)/ Romania’s Population Geography Compulsory 4
Geografia Europei/ The Geography of Europe Compulsory 5
Zone şi arii protejate în România şi pe Glob/ Protected Zones and Areas in Romania and Worldwide Compulsory 5
Geologia României/ The Geology of Romania Elective 2
Demografie/ Demography Optional 3

 2nd SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Geografia umană a României (economie)/ Romania’s Economic Geography Compulsory 4
Geografie urbană/ Urban Geography Compulsory 5
Geomorfologie/ Geomorfology Compulsory 5
Geografia fizică a României/ Physical Geography of Romania Compulsory 5
Practică de specialitate (aplicatie de teren) Practice (going on a trip) 3
Geografie culturală/ Cultural Geography Elective 2
Geografia serviciilor şi circulaţiei/ Geography of Services and Circulation  Elective 2

 3RD YEAR

 1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice/ Methods and Geographical Data Analysis Techniques Compulsory 6
Geografia continentelor (Africa şi America)/The Geography of Asia and America Compulsory 5
Geografia regională a României (Carpaţii şi Subcarpaţii)/ The Regional Geography of Romania (the Carpathians and the Sub-Carpathians Mountains) Compulsory 5
Geografia hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice/The Geography of Hazard and Natural and Anthropic Risk Compulsory 6
Geografie rurală/ Rural Geography Compulsory 5
Geografia activităților industrial/ The Geography of Industrial Activities Elective 3
Geografia turismului/ Tourism Geography Optional 2

 2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Geografia continentelor (Asia şi Australia)/ The Geography of Asia and Australia Compulsory 5
Geografia regională a României (dealurile, podişurile şi câmpiile)/ The Regional Geography of Romania (hills, plateaus/ fields) Compulsory 4
Geografie politică şi istorică/ The Political and Historical Geography Compulsory 5
Utilizarea terenurilor/ Land Use (Management) Compulsory 5
Elaborarea lucrării de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 5
Toponimie geografică şi etnografie/ Geographic Toponimy and Etnography Elective 3
Patrimoniul turistic al României/ Romania’s Touristic Heritage Elective 3

– ISTORIE/ MAJOR: HISTORY  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Preistorie/ Prehistory Compulsory 2
Introducere în istoria antică universal/ Introduction to the Ancient Universal History Compulsory 3
Introducere în istoria antică a României/ Introduction to the Ancient History of Romania Compulsory 3
Introducere în arheologie/Introduction to Archeology Compulsory 2
Introducere în istoria medievală universală/ Introduction to Universal Medieval History Compulsory 2
Introducere în istoria medievală a României/ Introduction to the Medieval History of Romania Compulsory 2
Limba izvoarelor istorice – slavă/ The Language of Historical Sources – Slavic Compulsory 2
Limba izvoarelor istorice – medio-egipteană/ The Language of Historical Sources – Mid-Egyptian Compulsory 2
Ştiinţe auxiliare ale istoriei/ Auxiliary Sciences of History Compulsory 3
Introducere în muzeologie/ Introduction to Museology Compulsory 4
Istoria şi teoria artei/ The History and Theory of Arts Compulsory 2
Limba modernă – engleză/ Modern language – English Compulsory 3
Educaţie fizică/Sports Compulsory 1

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Introducere în istoria antică universal/ Introduction to the Ancient Universal History Compulsory 3
Introducere în istoria antică a României/ Introduction to the Ancient History of Romania Compulsory 3
Antropologie culturală din perspectiva istoriei/Cultural Anthropology Seen from the Perspective of History Compulsory 2
Introducere în istoria medievală universală/ Introduction to Universal Medieval History Compulsory 3
Introducere în istoria medievală a României/ Introduction to the Medieval History of Romania Compulsory 3
Istoria Bizanţului/The History of Byzantium Compulsory 4
Paleografie şi epigrafie slavă/ Slavonic Paleography and Epigraphy Compulsory 2
Introducere în muzeologie/ Introduction to Museology Compulsory 2
Istoria şi teoria artei/ The History and Theory of Arts Compulsory 2
Limba modernă – engleză/ Modern language – English Compulsory 3
Educaţie fizică/Sports Compulsory 1
Practică de specialitate/Practice Compulsory 3

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Introducere în istoria modernă universală/Introduction to the Universal Modern History Compulsory 3
Introducere în istoria modernă a României/ Introduction to the Modern History of Romania Compulsory 3
Introducere în istoria universală a sec. XX/ Introduction to the Universal History of the 20th Century Compulsory 3
Istoria integrării europene/The History of European Integration Compulsory 3
Istoriografie generală şi românească/General and Romanian Historiography Compulsory 3
Introducere în metodologia cercetării științifice/ Introduction in the Methodology of Scientific Research Compulsory 3
Introducere în arhivistică/ Introduction to Record Keeping Compulsory 2
Istoria Estului şi Sud-Estului Europei în epoca modernă şi contemporană/The History of Eastern and South-Eastern Europe in the Modern and Contemporary Age Compulsory 2
Limba modernă – engleză/ Modern language – English Compulsory 3
Educaţie fizică/ Sports Compulsory 1
România şi marile conflagraţii ale sex XX (WW1, WW2)/Romania and the Great Wars of the 20th Century (WW1, WW2) Elective 2
Geopolitica Dunării în relaţiile internaţionale/

The Geopolitics of the Danube in International Relationships

Elective 2

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Introducere în istoria modernă universală/Introduction to the Universal Modern History Compulsory 3
Introducere în istoria modernă a României/ Introduction to the Modern History of Romania Compulsory 3
Introducere în istoria universală a sec. XX/ Introduction to the Universal History of the 20th Century Compulsory 2
Istoria integrării europene/The History of European Integration Compulsory 2
Istoriografie generală şi românească/General and Romanian Historiography Compulsory 2
Introducere în egiptologie/ Introduction to Egyptology Compulsory 2
Istoria Estului şi Sud-Estului Europei în epoca modernă şi contemporană/The History of Eastern and South-Eastern Europe in the Modern and Contemporary Age Compulsory 3
Informatică aplicată în domeniul istoriei/Informatics Applied to History Compulsory 3
Limba modernă – engleză/ Modern language – English Compulsory 3
Practică de specialitate/ Practice Compulsory 3
România şi marile conflagraţii ale sex XX (WW1, WW2)/Romania and the Great Wars of the 20th Century (WW1, WW2) Elective 2
Geopolitica Dunării în relaţiile internaţionale/

The Geopolitics of the Danube in International Relationships

Elective 2

3RD YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Politica externă a României în timpul lui Carol I/Romanian Foreign Policy under King Carol (Charles) I Compulsory 5
Societatea şi armata română în perioada 1900-1920/ Romanian Society and Army between 1900 and 1920 Compulsory 5
Relaţii internaţionale în Europa în sec. XX/International relations in 20th Century Europe Compulsory 4
Relaţiile internaţionale ale României în anii comunismului/ Romania’s International Relations during Communism Compulsory 4
Doctrine şi partide politice moderne şi contemporane/ Doctrines and Modern and Contemporary Political Parties Compulsory 3
Istoria slavilor sud-dunăreni/ The History of the South-Danube Slavonic population Compulsory 3
Constituirea şi gestionarea documentelor de arhivă/ Organizing and Managing Archive Documents Compulsory 4
Istoria Casei Regale a României (1881 până în prezent)/

The History of the Romanian Royal House (1881 until Today)

Elective 2
Activitatea diplomatica a României 1881-1947/ Romania’s Diplomatic Activity 1881-1947 Elective 2

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Războiul Rece – confruntări politice, ideologice şi militare/ The Cold War – Political, Ideological and Military Confrontations Compulsory 5
Organizaţii şi instituţii internaţionale/ International Organizations and Institutions Compulsory 5
Antichităţi egiptene/ Egyptian Antiquities Compulsory 2
Cultele orientale în Imperiul Roman/ Oriental Cults in the Roman Empire Compulsory 2
Relaţiile internaţionale ale României în anii comunismului/ Romania’s International Relations during Communism Compulsory 3
Doctrine şi partide politice moderne şi contemporane/ Doctrines and Modern and Contemporary Political Parties Compulsory 3
Istoria slavilor sud-dunăreni/ The History of the South-Danube Slavonic population Compulsory 3
Constituirea şi gestionarea documentelor de arhivă/ Organizing and Managing Archive Documents Compulsory 2
Seminar elaborare lucrare de licenţă/ Preparing the Graduation Paper Compulsory 3
Istoria Casei Regale a României (1881 până în prezent)/

The History of the Romanian Royal House (1881 until Today)

Elective 2
Activitatea diplomatica a României 1881-1947/ Romania’s Diplomatic Activity 1881-1947 Elective 2

MASTER DEGREE*

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE / FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES:

– AUDIT FINANCIAR – CONTABIL ŞI CONSILIERE (AFCC) / FINANCIAL-ACCOUNTING AUDIT AND ADVICE  Read more


1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Contabilitate financiară aprofundată – Politici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi/ Advanced Financial Accounting – Accounting Policies and Options at the Level of Groups of Companies Compulsory 6
Audit intern şi guvernanţă corporativă/ Internal Audit and Corporate Governance Compulsory 6
Tratamente contabile şi fiscale. Consiliere fiscală/ Accounting and Tax Treatments. Tax Advice Compulsory 6
Standarde internaţionale de raportare financiar – contabilă (IAS/IFRS)/ International Financial – Accounting Reporting Standards (IAS/IFRS) Compulsory 6
Limba modernă în afaceri. Competenţe aplicate/ Modern Language in Business. Applied Skills Elective (1 by choice) 6
Comunicare de afaceri în limba străină/ Business Communication in a Foreign Language Elective (1 by choice) 6
Corespondenţă comercială în limba străină/ Commercial Correspondence in a Foreign Language Elective (1 by choice) 6

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Audit  financiar/ Financial Audit Compulsory 6
Metode moderne de evaluare a întreprinderilor/ Modern Methods of Evaluating Enterprises Compulsory 6
Contabilitate managerială şi calculaţia costurilor/ Managerial Accounting and Cost Calculation Compulsory 6
Metodologii de cercetare/ Research Methodologies Compulsory 6
Expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară/ Judicial and Extrajudicial Accounting Expertise Elective (1 by choice) 6
Expertiză şi consiliere financiar – contabilă/ Financial and Accounting Expertise and Advice Elective (1 by choice) 6
Control financiar/ Financial control Elective (1 by choice) 6

2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Analiză financiară aprofundată/ Advanced Financial Analysis Compulsory 6
Standarde internaţionale de audit/ International audit standards Compulsory 6
Contabilitate și audit în instituțiile publice și instituțiile de credit/ Accounting and Auditing in Public Institutions and Credit Institutions Compulsory 6
Legislaţie contabilă şi fiscală/ Accounting and Tax Legislation Compulsory 6
Auditul financiar – verificare şi certificare bilanţ/ Financial Audit – Balance Sheet Certification Elective (1 by choice) 6
Auditul situaţiilor financiare/ Audit of Financial Statements Elective (1 by choice) 6
Analiza raportărilor financiare/ Analysis of Financial Reporting Elective (1 by choice) 6

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Managementul  riscurilor/ Risk Management Compulsory 6
Doctrină și deontologie în profesii contabile reglementate/ Doctrine and Ethics in Regulated Accounting Professions Compulsory 6
Practică de specialitate/ Professional Practical Training Compulsory 3
Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de disertaţie/ Scientific Research for the MA Thesis Compulsory 5
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie/ Internship for MA  Thesis Development Compulsory 4
Auditul financiar şi contabil al proiectelor/ Financial and Accounting Audit of Projects Elective (1 by choice) 6
Auditul statutar/ Statutory Audit Elective (1 by choice) 6
Controlling/ Controlling Elective (1 by choice) 6

– LEADERSHIP ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE (LCAC) / LEADERSHIP AND CONSULTANCY IN COMMERCIAL INTERNATIONAL AFFAIRS  Read more

 

1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Economie internaţională/ International Economics Compulsory 6
Analiza de piaţă şi investiţiile internaţionale/ Market Analysis and International Investments Compulsory 6
Pieţe comerciale internaţionale/ International Trade Markets Compulsory 6
Motivaţie şi leadership – perspective organizaţionale/ Motivation and Leadership-Organizational Perspectives Compulsory 6
Limba modernă în afaceri. Competenţe aplicate/ Modern Language in Business. Applied Skills Elective (1 by choice) 6
Comunicare de afaceri în limba străină/ Business Communication in a Foreign Language Elective (1 by choice) 6
Corespondenţă comercială în limba străină/ Commercial Correspondence in a Foreign Language Elective (1 by choice) 6

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Tranzacţii comerciale internaţionale/ International Commercial Transactions Compulsory 6
Principii şi practici în afacerile internaţionale/ International Affairs Principles and Practices Compulsory 6
Globalizare şi corporaţii multinaţionale/ Globalization and Multinational Corporations Compulsory 6
Dreptul internaţional al afacerilor/ International Business Law Compulsory 6
Managementul relaţiilor publice în context internaţional/ Public Relations Management in an International Context Elective (1 by choice) 6
Management multicultural/ Multicultural Management Elective (1 by choice) 6
Comunicare, digital media şi publicitate în afacerile internaţionale/ Communication, Digital Media and Advertising in International Affairs Elective (1 by choice) 6

 2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Gestiunea riscului în tranzacţiile comerciale internaţionale/ Risk Management in International Commercial Transactions Compulsory 6
Leadership şi planificare strategică/ Leadership and Strategic Planning Compulsory 6
Logistică internaţională/ International Logistics Compulsory 6
Banking internaţional/ International banking Compulsory 6
Instituţii şi instrumente de finanţare a proiectelor internaţionale/ Institutions and Instruments to Finance International Projects Elective (1 by choice) 6
Standarde internaţionale de raportare financiară/ International Financial Reporting Standards Elective (1 by choice) 6
Metode şi tehnici de analiză în comerţul exterior/ Methods and Techniques for Foreign Trade Analysis Elective (1 by choice) 6

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Etică şi deontologie în afacerile internaţionale/ Ethics and Deontology in International Affairs Compulsory 4
Negociere comercială internaţională/ International Business Negotiation Compulsory 6
Practică de specialitate/ Professional Practical Training Compulsory 3
Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de disertaţie/ Scientific Research for the MA Thesis Compulsory 5
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie/ Internship for MA  Thesis Development Compulsory 6
Managementul brand-urilor internaţionale/ International Brands Management Elective (1 by choice) 6
Marketing internaţional/ International Marketing Elective (1 by choice) 6
Uzanţe de protocol în afacerile internaţionale/ Protocol Courtesy in International Affairs Elective (1 by choice) 6

– LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (LMRU) / LEADERSHIP AND THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES (LMRU)  Read more

 

1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management Compulsory 6
Evaluarea activelor necorporale şi a capitalului uman/ Valuation of Intangible Assets and Human Capital Compulsory 6
Motivaţie şi leadership – perspective organizaţionale/ Motivation  and Leadership – Organizational Perspectives Compulsory 6
Tehnica negocierilor şi soluţionarea conflictelor/ Negotiations Technics and Conflict Resolution Compulsory 6
Limba modernă în afaceri. Competenţe aplicate/ Modern Language in Business. Applied Skills Elective (1 by choice) 6
Comunicare de afaceri în limba străină/ Business Communication in a Foreign Language Elective (1 by choice) 6
Corespondenţă comercială în limba străină/ Commercial Correspondence in a Foreign Language Elective (1 by choice) 6

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Reglementarea juridică a relaţiilor de muncă/ Legal Regulation of Labor Relations Compulsory 6
Strategii şi politici în domeniul resurselor umane/ Strategies and Policies in Human Resources Compulsory 6
Lideranţa – conducerea pe bază de principii/ Leader – Leadership Based on Principles Compulsory 6
Metodologii de cercetare/ Research Methodologies Compulsory 6
Managementul relaţiilor publice/ Public Relations Management Elective (1 by choice) 6
Management multicultural/ Multicultural Management Elective (1 by choice) 6
Comunicare, digital media şi publicitate / Communication, Digital Media and Advertising Elective (1 by choice) 6

2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Competitivitate şi creativitate/ Competitiveness and Creativity Compulsory 6
Leadeship şi planificare strategică/ Leadeship and Strategic Planning Compulsory 6
Comunicare şi responsabilitate socială/ Communication and Social Responsibility Compulsory 6
Recrutarea, selecţia şi evaluarea resurselor umane/ Recruitment, Selection and Valuation of Human Resources Compulsory 6
Instituţii şi instrumente de finanţare a proiectelor internaţionale/ Institutions and Instruments to Finance International Projects Elective (1 by choice) 6
Standarde internaţionale de raportare financiară/ International Financial Reporting Standards Elective (1 by choice) 6
Metode şi tehnici de analiză financiară/ Methods and Techniques for Financiar Analysis Elective (1 by choice) 6

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Etică şi deontologie în management/ Ethics and Deontology in Management Compulsory 6
Managementul culturii organizaţionale/ Organizational Culture Management Compulsory 6
Practică de specialitate/ Professional Practical Training Compulsory 3
Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de disertaţie/ Scientific Research for the MA Thesis Compulsory 5
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie/ Internship for Dissertation Thesis Development Compulsory 4
Managementul brand-urilor/ International Brands Management Elective (1 by choice) 6
Leadership şi comunicare interculturală/ Leadership and Intercultural Communication Elective (1 by choice) 6
Uzanţe de protocol/ Protocol Courtesy in International Affairs Elective (1 by choice) 6

FACULTATEA DE ŞTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII/FACULTY OF SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES / FACULTY OF SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES. MASTERAT – MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ / MA – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Starea actuală a mediului din România. Implementarea de programe şi proiecte/ Current State of the Romanian Environment. Implementing Programs and Projects Compulsory 6
Managementul mediului si monitoring/ Environment Management and Monitoring Compulsory 6
Impactul activităţilor turistice asupra calităţii mediului/ The Impact of Touristic Activities on Environment Quality Compulsory 7
Legislaţia comunitară/ europeană de mediu// Community/ European Environment Legislation Compulsory 7
Etică şi integritate academic/ Academic Ethics and Integrity Compulsory 4

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Riscuri climatice şi hidrologice asupra societăţii umane/ Climatic and Hydrologic Risks on Human Society Compulsory 8
Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă/ Environment Evaluations for Sustainable Development Compulsory 8
Rolul aşezărilor umane în dezvoltarea regional/ The Role of Human Settlements in Regional Development Compulsory 6
Impactul calităţii mediului asupra stării de sănătate/ The Impact of Environment Quality on Health Compulsory 5
Practică de specialitate/ Specialized Practice Compulsory 3

2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Politici şi strategii în amenajarea teritoriului/ Politics and Strategies to Arrange the Territory Compulsory 7
Gestionarea durabilă a pădurilor/ Forests Sustainable Management Compulsory 8
Sinteze hidrologice şi gospodărirea apelor/ Hydrologic Syntheses and Water Management Compulsory 7
Mediul şi ariile protejate/ Environment and Protected Areas Compulsory 8

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Politici şi strategii privind dezvoltarea durabilă a ecosistemelor umane/ Politics and Strategies Regarding Human Ecosystems Sustainable Development Compulsory 5
Impactul fenomenelor climatice asupra mediului/ The Impact of Climatic Phenomena on the Environment Compulsory 6
Ecologizarea localităţilor din România şi implicaţiile acestora asupra calităţii vieţii/ Ecologizing Romanian Localities and Their Impact on Life Quality Compulsory 6
Calitatea mediului carpatic si subcarpatic romanesc/ The Quality of Romanian Carpathian and Sub-Carpathian Environment Compulsory 8
Documentare şi practică pentru pregătirea lucrării de disertaţie/ Documenting and Practicing to Prepare the MA Paper Compulsory 5

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI / FACULTY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION SCIENCES. MASTERAT: PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ / M.A:  CLINICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGIC COUNSELLING  Read more

1ST YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Psihologia sănătății/ Health Psychology Compulsory 10
Psihodiagnoza și evaluarea clinică a copilului și adolescentului/ Psycho-Diagnosis and Child and Teenager Clinical Evaluation Compulsory 10
Hipnoza clinică/ Clinical Hypnosis Compulsory 5
Intervenții psihologice în situații de criză/ Pshycological Interventions in Critical Situations Elective 10
Psihoterapii de grup/ Group Psychotherapy Elective 10

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Tulburările de personalitate /Personality Disorders Compulsory 10
Psihopatologia copilului, adultului și vârstnicului/ Children, Adult and Aged Psychopathology Compulsory 10
Metode de investigare în psihologia clinică / Investigative Methods in Clinical Psychology Compulsory 5
Stagiu clinic/ Clinical Internship Compulsory 5
Dimensiuni psiho-spirituale ale sănătății și bolii/ Psycho-Spiritual Dimensions of Health and Sickness Elective 10
Etica în psihologia aplicată/ Ethics in Applied Psychology Elective 10

 2ND YEAR 

1ST SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Consiliere psihologică/ Psychological Counselling Compulsory 10
Psihodiagnoza și evaluarea clinica a adultului și a vârstnicului/ Psycho-Diagnosis and the Clinical Evaluation of the Adult and the Aged Compulsory 10
Cercetare ştiinţifică/ Scientific Research Compulsory 10
Proiecția în psihologia clinic/ Projection in Clinical Psychology Elective 10
Paradigma umanistă în psihologia clinică şi psihoterapie/ The Humanist Paradigm in the Clinical Psychology and Psychotherapy Elective 10

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Psihoterapii scurte/ Short Psychotherapies Compulsory 10
Patologia socială şi a familiei/ Social and Family Pathology Compulsory 5
Stagiu practic/ Practice Compulsory 5
Elaborarea lucrării de disertație/ Preparing the Thesis Compulsory 5
Particularităţi de dezvoltare a copilului şi adolescentului/ Child and Teenager Development Particularities Elective 10
Investigare şi intervenţie clinică în stările amplificate ale conştiinţei/ Clinical Investigation and Assistance in the Amplified States of Consciousness Elective 10

FACULTATEA DE JURNALISM/ FACULTY OF JOURNALISM. MASTERAT – COMUNICARE MEDIATICĂ ŞI PUBLICITATE / MA – MEDIA COMMUNICATION AND ADVERTISING  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Fundamentele comunicării mediatice/ The Basics of Media Communication Compulsory 10
Publicitatea. Evoluţii în România şi în lume/ Advertising. Romanian and Foreign Developments Compulsory 8
Comunicare vizuală/ Visual Communication Compulsory 6
Modele și teorii ale comunicării publicitare/ Advertising Communication Models and Theories Compulsory 6

 2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Teorii şi modele ale comunicării publice. Relații publice/ Public Communication Theories and Models. Public Relations Compulsory 10
Campanii de publicitate (Proiecte elaborate de masteranzi)/ Advertising Campaigns. (Projects developed by MA students) Compulsory 10
Creaţia publicitară: logo-marcă-brand/ Creating an Advertisment: Logo – Mark/Sign – Brand Compulsory 5
Societatea transparentă. O societate a comunicării generalizate/ The Transparent Society. A Generalized Communication Society Compulsory 5

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Managementul publicităţii. Strategii publicitare/ Advertising Management. Advertising Strategies Compulsory 10
Argumentarea în publicitate/ Advertising Rhetoric Compulsory 5
Psihologia reclamei. Tehnici de persuasiune în publicitate/ The Psychology of the Commercial. Persuasion Techniques in Advertising Compulsory 10
Design şi machetare computerizată în publicitate (Studii de caz)/ Computer design and layout in advertising. (Case studies) Compulsory 5

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Comportamentul consumatorului de media (Studii de caz)/ The Media Consumer Behaviour (Case Studies) Compulsory 10
Fotografia clasică şi digitală (Dosar cu fotografii realizate de masteranzi)/ Classic and Digital Photography. (File with Photographs Taken by the MA students) Compulsory 5
Tehnici de concepere şi elaborare a identităţii publicitare/ Devising and Developing the Advertising Identity Compulsory 10
Creaţia publicitară în radio şi televiziune (Studii de caz)/ Radio and TV Commercials. Case Studies Compulsory 5

FACULTATEA DE ARTE / FACULTY OF ARTS. MASTERAT:

– ARTA ACTORULUI. METODE DE ÎNNOIRE A MIJLOACELOR DE EXPRESIE / MA – ACTING. RENEWING MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Arta actorului / Acting Compulsory 10
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 6
Arta actorului de film/ Movie Acting Compulsory 6
Improvizaţie şi mişcare scenică/ Stage Improvizing and Movement Compulsory 4
Tehnică vocală, cant/ Vocal Technique, singing Compulsory 3
Teatrul şi artele vizuale/ Theatre and Visual Arts Compulsory 3

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Arta actorului / Acting Compulsory 10
Atelier de creaţie teatrală/ Theatre Creativity Workshop Compulsory 6
Arta actorului de film/ Movie Acting Compulsory 6
Improvizaţie şi mişcare scenică/ Stage Improvizing and Movement Compulsory 4
Tehnică vocală, cant/ Vocal Technique, singing Compulsory 3
Teatrul şi artele vizuale/ Theatre and Visual Arts Compulsory 3

2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Tehnici fundamentale în arta actorului / Basic Acting Techniques Compulsory 8
Colaborare regizor actor / Director Actor Partnership Compulsory 5
Atelier de improvizaţie şi mişcare scenică/ Stage Improvizing and Movement  Workshop Compulsory 6
Istoria costumului/ The History of the Costume Compulsory 6
Analiza textului dramatic / Dramatic Text Analysis Compulsory 5

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Tehnici fundamentale în arta actorului / Basic Acting Techniques Compulsory 8
Atelier de improvizaţie şi mişcare scenică/ Stage Improvizing and Movement  Workshop Compulsory 6
Istoria costumului/ The History of the Costume Compulsory 6
Analiza textului dramatic / Dramatic Text Analysis Compulsory 5
Elaborarea lucrării de disertaţie/ Preparing the MA Paper Compulsory 5

– DRAMATURGIE CINEMATOGRAFICA. SCENARISTICA DE FILM SI TV/ MA – CINEMATIC DRAMATURGY. MOVIE AND TV SCRIPT-WRITING  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Fundamentele scenariului filmului documentar/ The Basis of Documentary Script-Writing Compulsory 4
Genuri si emisiuni publicistice TV/ TV Genres and Shows Compulsory 5
Scenaristica seriale TV / TV Series Script-Writing Compulsory 6
Limbaj cinematografic  / Cinematographic Language Compulsory 4
New media/ New Media Compulsory 7

 2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Fundamentele scenariului filmului documentar/ The Basis of Documentary Script-Writing Compulsory 4
Genuri si emisiuni publicistice TV/ TV Genres and Shows Compulsory 5
Scenaristica seriale TV / TV Series Script-Writing Compulsory 6
Limbaj cinematografic  / Cinematographic Language Compulsory 4
New media/ New Media Compulsory 7

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Scenaristică şi proiect cinematografic/ Script-writing and Cinematographic Project Compulsory 4
Scurt metrajul documentar / Short-length Documentary Compulsory 8
Eseu cinematografic / Cinematographic Essay Compulsory 8
Structuri narative în film/  Narrative Structures in Movies Compulsory 5
Forme şi structuri vizuale în film/ Forms and Visual Structures in Movies Compulsory 5

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Scurt metrajul documentar / Short-length Documentary Compulsory 8
Eseu cinematografic / Cinematographic Essay Compulsory 8
Structuri narative în film/  Narrative Structures in Movies Compulsory 5
Forme şi structuri vizuale în film/ Forms and Visual Structures in Movies Compulsory 5
Elaborarea lucrării de disertaţie/ Preparing the MA Paper Compulsory 4

FACULTATEA DE ŞTIINȚE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII/FACULTY OF SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES / FACULTY OF SOCIAL, HUMANISTIC AND NATURAL SCIENCES. MASTERAT / MASTER:

– DIPLOMAŢIE CULTURALĂ / MA – CULTURAL DIPLOMACY  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Diplomaţie culturală non-guvernamentală/ Nongovernmental Cultural Diplomacy Compulsory 9
Teorii ale relaţiilor internaţionale şi diplomaţia culturală/ Theories of  International Relations and Cultural Diplomacy Compulsory 5
Branding cultural/ Cultural Branding Compulsory 9
Comunicare interculturală europeană/Intercultural Communications  in Europe Compulsory 7

2ND SEMESTER 

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Diplomaţia şi diplomatul la începutul sec.  XXI/ Diplomacy and Diplomat at the Beginning of the 21st Century. General Part. Compulsory 5
Managementul proiectelor culturale/ The Management of Cultural Projects Compulsory 9
Industrii culturale/ Cultural Industries Compulsory 7
Lobbism cultural/ Cultural Lobbyism  Compulsory 9

 2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Diplomaţie culturală  prin reprezentarea/ valorizarea patrimoniului// Cultural Diplomacy in Representation/ Valorisation Heritage Compulsory 9
Negociere şi mediere în spațiul cultural european/ Negotiation and Mediation in the European Cultural Space Compulsory 9
Cultura românească în context european/ Romanian Culture  in the European Context Compulsory 9
Practică de specialitate/ Specialized Practice Compulsory 3

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Etică culturală şi integritate academică/ Ethics and Academic Integrity Compulsory 7
Turism cultural/ Cultural Tourism Compulsory 7
Diplomaţie public/ Public Diplomacy Compulsory 8
Diplomație culturală  şi Soft Power/ Cultural Diplomacy and Soft Power Compulsory 5
Documentare şi elaborare lucrare disertaţie/ Documenting and Preparing the MA Paper Compulsory 3

– GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE / MA – GEOPOLITICS, HISTORY AND INTERNATIONAL RELATIONSHIPS  Read more

1ST YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Geopolitica și geostrategia, concepte și materializări / Geopolitics and Geostrategy, Concepts and Materialization Compulsory 7
Teorii şi politici de securitate internaţională/ Theories and Politics of International Security Compulsory 7
Geopolitica alianțelor politice și militare internaționale în perioada 1879-1918, constituire și evoluție/ The Geopolitics of Political and Military International Alliances in the Years 1879-1918, Formation and Evolution Compulsory 5
Sud Estul Europei în contextul relaţiilor internaţionale în sec. XIX/ South Eastern Europe in the Context of International Relations in the 19th Century Compulsory 6
Situaţia geopolitică şi relaţiile internaţionale în contextul marilor conflicte ale secolului al  XX-lea/ Geopolitics and International Relations in the Context of the Great 19th Century Conflicts Compulsory 5

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Geopolitica şi relaţiile internaţionale ale României în perioada interbelică și în anii celui de al Doilea Război Mondial/ Romania’s Geopolitics and International Relations in the Interwar Period and during the Second World War Compulsory 8
Studiile de securitate şi terorismul contemporan/ Security Studies and Contemporary Terrorism Compulsory 7
Cultura de securitate şi comunicarea/ Security Culture and Communication Compulsory 7
România în geopolitica Dunării şi Mării Negre (1856-1948)/ Romania in the Geopolitcs of the Danube and the Black Sea (1856-1948) Compulsory 8

2ND YEAR

1ST SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Teoria şi practica organizaţiilor internaţionale în perioada Războiului Rece și post Războiul Rece/ The Theory and Practice of International Organizations during and after the Cold War Compulsory 5
Arhivele în sprijinul cercetării relațiilor internaționale / Archives in the Support of International Relations Research Compulsory 6
Instituţii şi organisme în arhitectura Uniunii Europene/ European Union Institutions and Organizations Compulsory 6
Doctrine şi ideologii politice în spaţiul euro-atlantic/ Doctrines and Political Ideologies in the Euro-Atlantic Space Compulsory 5
Geopolitica Uniunii Europene/ European Union Geopolitics Compulsory 5
Practică de specialitate/ Specialized Practice Compulsory 3

2ND SEMESTER

NAME OF SUBJECT TYPE OF SUBJECT ECTS
Patrimoniul antic şi medieval românesc – dimensiuni geopolitice şi valori europene/ Romanian Antique and Mediaeval Heritage – Geopolitical Dimensions and European Values Compulsory 5
România şi sistemul de alianţe în epoca contemporană/ Romania and the System of Alliances in the Contemporary Age Compulsory 5
Puterea și balanța de putere în relaţiile internaţionale, teorii și realități istorice/ The Power and the Balance of Power in International Relations, Theories and Historical Realities Compulsory 5
Etică și integritate academică / Ethics and Academic Integrity Compulsory 6
Aspecte conexe ale politicii de vecinătate a U.E. în Est/ Connected Aspects of E.U. Neighbourhood Policy in the East Compulsory 5
Documentare şi practică pentru pregătirea lucrării de disertaţie/ Documenting and Practing to Prepapare the MA Paper Compulsory 4

*All classes are taught in Romanian. Erasmus students will be helped with materials/course notes written in English.